1994-95 Parkhurst 

CARD #Player NamePRICE IN STOCK 
1 Anatoli Semenov $ 1.00   Buy it now! 2
2 Stephan Lebeau $ 1.00   Buy it now! 1
3 Stu Grimson $ 1.00   Buy it now! 2
4 Mikhail Shtalenkov $ 1.00   Buy it now! 3
5 Troy Loney $ 1.00   Buy it now! 2
6 Sean Hill $ 1.00   Buy it now! 3
7 Patrik Carnback $ 1.00   Buy it now! 4
8 John Lilley $ 1.00   Buy it now! 3
9 Tim Sweeney $ 1.00   Buy it now! 3
10 Maxim Bets $ 1.00   Buy it now! 1
11 Cam Neely $ 1.00   Buy it now! 1
12 Bryan Smolinski $ 1.00   Buy it now! 3
13 Ray Bourque $ 2.00   Buy it now! 1
15 Al Iafrate $ 1.00   Buy it now! 3
17 Glen Wesley $ 1.00   Buy it now! 3
18 Daniel Marois $ 1.00   Buy it now! 2
19 Jozef Stumpel $ 1.00   Buy it now! 3
20 Mariusz Czerkawski $ 1.00   Buy it now! 4
21 Alexander Mogilny $ 2.00   Buy it now! 3
22 Yuri Khmylev $ 1.00   Buy it now! 3
23 Donald Audette $ 1.00   Buy it now! 3
25 Randy Wood $ 1.00   Buy it now! 4
26 Brad May $ 1.00   Buy it now! 2
27 Wayne Presley $ 1.00   Buy it now! 3
28 Richard Smehlik $ 1.00   Buy it now! 1
30 Rob Ray $ 1.00   Buy it now! 2
31 Zarley Zalapski $ 1.00   Buy it now! 1
32 Michael Nylander $ 1.00   Buy it now! 3
33 Joe Nieuwendyk $ 1.00   Buy it now! 2
34 Robert Reichel $ 1.00   Buy it now! 1
35 Al MacInnis $ 1.00   Buy it now! 4
36 Andrei Trefilov $ 1.00   Buy it now! 1
38 Wes Walz $ 1.00   Buy it now! 2
39 Michel Petit $ 1.00   Buy it now! 1
40 James Patrick $ 1.00   Buy it now! 2
42 Christian Ruuttu $ 1.00   Buy it now! 3
44 Joe Murphy $ 1.00   Buy it now! 3
45 Chris Chelios $ 1.00   Buy it now! 1
46 Jeff Shantz $ 1.00   Buy it now! 3
47 Gary Suter $ 1.00   Buy it now! 3
49 Ivan Droppa $ 1.00   Buy it now! 2
50 Keith Carney $ 1.00   Buy it now! 3
51 Andy Moog $ 1.00   Buy it now! 2
52 Russ Courtnall $ 1.00   Buy it now! 3
53 Neal Broten $ 1.00   Buy it now! 2
54 Mike Craig $ 1.00   Buy it now! 2
57 Richard Matvichuk $ 1.00   Buy it now! 4
58 Dave Gagner $ 1.00   Buy it now! 3
59 Mark Tinordi $ 1.00   Buy it now! 4
60 Paul Broten $ 1.00   Buy it now! 4
61 Nicklas Lidstrom $ 2.00   Buy it now! 3
62 Shawn Burr $ 1.00   Buy it now! 3
63 Paul Coffey $ 2.00   Buy it now! 1
65 Dino Ciccarelli $ 1.00   Buy it now! 2
66 Vyacheslav Kozlov $ 1.00   Buy it now! 3
67 Keith Primeau $ 1.00   Buy it now! 4
68 Steve Chiasson $ 1.00   Buy it now! 3
69 Terry Carkner $ 1.00   Buy it now! 3
70 Martin Lapointe $ 1.00   Buy it now! 2
72 Bill Ranford $ 1.00   Buy it now! 2
73 Scott Thornton $ 1.00   Buy it now! 1
74 Doug Weight $ 1.00   Buy it now! 3
75 Shayne Corson $ 1.00   Buy it now! 3
76 Zdeno Ciger $ 1.00   Buy it now! 3
77 Adam Bennett $ 1.00   Buy it now! 2
78 Scott Pearson $ 1.00   Buy it now! 1
79 Brent Grieve $ 1.00   Buy it now! 3
81 Shjon Podein $ 1.00   Buy it now! 3
82 Geoff Smith $ 1.00   Buy it now! 3
83 Bob Kudelski $ 1.00   Buy it now! 1
84 Andrei Lomakin $ 1.00   Buy it now! 1
85 Scott Mellanby $ 1.00   Buy it now! 3
87 Mark Fitzpatrick $ 1.00   Buy it now! 2
88 Peter Andersson $ 1.00   Buy it now! 1
89 Jody Hull $ 1.00   Buy it now! 3
90 Brent Severyn $ 1.00   Buy it now! 3
91 Jim Sandlak $ 1.00   Buy it now! 4
92 Pat Verbeek $ 1.00   Buy it now! 1
93 Ted Crowley $ 1.00   Buy it now! 2
94 Robert Petrovicky $ 1.00   Buy it now! 3
95 Geoff Sanderson $ 1.00   Buy it now! 2
96 Ted Drury $ 1.00   Buy it now! 2
97 Andrew Cassels $ 1.00   Buy it now! 2
99 Kevin Smyth $ 1.00   Buy it now! 2
101 Alexei Zhitnik $ 1.00   Buy it now! 4
102 Dixon Ward $ 1.00   Buy it now! 3
103 Wayne Gretzky $ 2.00   Buy it now! 2
104 Jari Kurri $ 2.00   Buy it now! 2
105 Rob Blake $ 1.00   Buy it now! 1
106 Marty McSorley $ 1.00   Buy it now! 3
107 Pat Conacher $ 1.00   Buy it now! 2
108 Kevin Todd $ 1.00   Buy it now! 3
109 Robb Stauber $ 1.00   Buy it now! 3
110 Keith Redmond $ 1.00   Buy it now! 3
111 John LeClair $ 1.00   Buy it now! 3
112 Brian Bellows $ 1.00   Buy it now! 2
116 Patrice Brisebois $ 1.00   Buy it now! 3
117 Pierre Sevigny $ 1.00   Buy it now! 1
118 Eric Desjardins $ 1.00   Buy it now! 1
119 Oleg Petrov $ 1.00   Buy it now! 2
120 Kevin Haller $ 1.00   Buy it now! 4
122 Corey Millen $ 1.00   Buy it now! 4
123 Jaroslav Modry $ 1.00   Buy it now! 3
124 Valeri Zelepukin $ 1.00   Buy it now! 2
125 John MacLean $ 1.00   Buy it now! 3
128 Bobby Holik $ 1.00   Buy it now! 3
129 Claude Lemieux $ 1.00   Buy it now! 1
130 Jason Smith $ 1.00   Buy it now! 3
131 Ken Daneyko $ 1.00   Buy it now! 3
132 Derek King $ 1.00   Buy it now! 3
133 Darius Kasparaitis $ 1.00   Buy it now! 2
134 Ray Ferraro $ 1.00   Buy it now! 2
135 Pierre Turgeon $ 1.00   Buy it now! 3
137 Travis Green $ 1.00   Buy it now! 2
138 Joe Day $ 1.00   Buy it now! 3
139 David Volek $ 1.00   Buy it now! 3
140 Scott Lachance $ 1.00   Buy it now! 3
141 Dennis Vaske $ 1.00   Buy it now! 3
142 Alexei Kovalev $ 1.00   Buy it now! 1
143 Brian Noonan $ 1.00   Buy it now! 4
144 Sergei Zubov $ 1.00   Buy it now! 3
145 Craig MacTavish $ 1.00   Buy it now! 4
146 Steve Larmer $ 1.00   Buy it now! 4
147 Adam Graves $ 1.00   Buy it now! 3
148 Jeff Beukeboom $ 1.00   Buy it now! 1
149 Corey Hirsch $ 1.00   Buy it now! 2
150 Stephane Matteau $ 1.00   Buy it now! 2
152 Mattias Norstrom $ 1.00   Buy it now! 3
153 Sylvain Turgeon $ 1.00   Buy it now! 1
154 Norm MacIver $ 1.00   Buy it now! 2
158 Craig Billington $ 1.00   Buy it now! 2
159 Claude Boivin $ 1.00   Buy it now! 3
160 Troy Mallette $ 1.00   Buy it now! 4
161 Evgeni Davydov $ 1.00   Buy it now! 1
162 Dmitri Filimonov $ 1.00   Buy it now! 4
163 Dimitri Yushkevich $ 1.00   Buy it now! 3
164 Rob Zettler $ 1.00   Buy it now! 4
165 Mark Recchi $ 1.00   Buy it now! 4
166 Josef Beranek $ 1.00   Buy it now! 2
167 Rod Brind'Amour $ 1.00   Buy it now! 1
168 Yves Racine $ 1.00   Buy it now! 2
169 Dominic Roussel $ 1.00   Buy it now! 2
170 Brent Fedyk $ 1.00   Buy it now! 1
172 Kevin Dineen $ 1.00   Buy it now! 2
173 Shawn McEachern $ 1.00   Buy it now! 2
176 Ron Francis $ 1.00   Buy it now! 2
177 Kevin Stevens $ 1.00   Buy it now! 1
178 Jim McKenzie $ 1.00   Buy it now! 2
179 Larry Murphy $ 1.00   Buy it now! 4
180 Joe Mullen $ 1.00   Buy it now! 3
181 Greg Hawgood $ 1.00   Buy it now! 4
182 Tom Barrasso $ 2.00   Buy it now! 2
183 Ulf Samuelsson $ 1.00   Buy it now! 1
184 Bob Bassen $ 1.00   Buy it now! 3
185 Mats Sundin $ 2.00   Buy it now! 2
186 Mike Ricci $ 1.00   Buy it now! 3
187 Iain Fraser $ 1.00   Buy it now! 4
188 Garth Butcher $ 1.00   Buy it now! 3
189 Jocelyn Thibault $ 1.00   Buy it now! 1
190 Valeri Kamensky $ 1.00   Buy it now! 2
191 Martin Rucinsky $ 1.00   Buy it now! 2
192 Ron Sutter $ 1.00   Buy it now! 3
193 Rene Corbet $ 1.00   Buy it now! 1
194 Reggie Savage $ 1.00   Buy it now! 1
195 Alexei Kasatonov $ 1.00   Buy it now! 2
196 Brendan Shanahan $ 1.00   Buy it now! 2
197 Phil Housley $ 1.00   Buy it now! 3
198 Jim Montgomery $ 1.00   Buy it now! 4
199 Curtis Joseph $ 2.00   Buy it now! 2
200 Craig Janney $ 1.00   Buy it now! 1
202 Dave Mackey $ 1.00   Buy it now! 4
204 Terry Hollinger $ 1.00   Buy it now! 1
205 Steve Duchesne $ 1.00   Buy it now! 4
206 Vitali Prokhorov $ 1.00   Buy it now! 2
207 Rob Gaudreau $ 1.00   Buy it now! 3
208 Sandis Ozolinsh $ 1.00   Buy it now! 4
209 Johan Garpenlov $ 1.00   Buy it now! 3
210 Todd Elik $ 1.00   Buy it now! 2
211 Sergei Makarov $ 1.00   Buy it now! 1
212 Jean-Francois Quintin $ 1.00   Buy it now! 1
213 Vyatcheslav Butsayev $ 1.00   Buy it now! 3
214 Jimmy Waite $ 1.00   Buy it now! 1
215 Ulf Dahlen $ 1.00   Buy it now! 1
216 Andrei Nazarov $ 1.00   Buy it now! 1
217 Denis Savard $ 1.00   Buy it now! 2
218 Brent Gretzky $ 1.00   Buy it now! 3
219 Petr Klima $ 1.00   Buy it now! 3
220 Chris Gratton $ 1.00   Buy it now! 2
221 Brian Bradley $ 1.00   Buy it now! 4
222 Adam Creighton $ 1.00   Buy it now! 3
223 Shawn Chambers $ 1.00   Buy it now! 3
224 Rob Zamuner $ 1.00   Buy it now! 3
225 Daren Puppa $ 1.00   Buy it now! 2
226 Mikael Andersson $ 1.00   Buy it now! 3
227 Dave Ellett $ 1.00   Buy it now! 4
228 Mike Gartner $ 1.00   Buy it now! 4
230 Yanic Perreault $ 1.00   Buy it now! 2
231 Nikolai Borschevsky $ 1.00   Buy it now! 1
232 Dmitri Mironov $ 1.00   Buy it now! 4
235 Kent Manderville $ 1.00   Buy it now! 1
239 Jimmy Carson $ 1.00   Buy it now! 4
240 Geoff Courtnall $ 1.00   Buy it now! 3
241 Trevor Linden $ 1.00   Buy it now! 4
242 Murray Craven $ 1.00   Buy it now! 3
243 Bret Hedican $ 1.00   Buy it now! 4
244 Jeff Brown $ 1.00   Buy it now! 2
245 Mike Peca $ 1.00   Buy it now! 2
246 Evgeni Namestnikov $ 1.00   Buy it now! 3
247 Nathan Lafayette $ 1.00   Buy it now! 4
248 Shawn Antoski $ 1.00   Buy it now! 4
249 Sergio Momesso $ 1.00   Buy it now! 3
250 Mike Ridley $ 1.00   Buy it now! 3
251 Peter Bondra $ 1.00   Buy it now! 2
252 Dimitri Khristich $ 1.00   Buy it now! 4
253 Dave Poulin $ 1.00   Buy it now! 3
254 Dale Hunter $ 1.00   Buy it now! 2
255 Rick Tabaracci $ 1.00   Buy it now! 1
256 Kelly Miller $ 1.00   Buy it now! 3
257 John Slaney $ 1.00   Buy it now! 3
258 Todd Krygier $ 1.00   Buy it now! 4
259 Kevin Hatcher $ 1.00   Buy it now! 3
260 Alexei Zhamnov $ 1.00   Buy it now! 2
261 Dallas Drake $ 1.00   Buy it now! 4
262 Dave Manson $ 1.00   Buy it now! 3
263 Thomas Steen $ 1.00   Buy it now! 4
264 Keith Tkachuk $ 1.00   Buy it now! 3
266 Michal Grosek $ 1.00   Buy it now! 2
267 Nelson Emerson $ 1.00   Buy it now! 4
269 Kris King $ 1.00   Buy it now! 3
270 Teppo Numminen $ 1.00   Buy it now! 3
271 Jason Arnott $ 1.00   Buy it now! 3
272 Mikael Renberg $ 1.00   Buy it now! 4
273 Alexei Yashin $ 1.00   Buy it now! 3
274 Chris Pronger $ 1.00   Buy it now! 3
275 Jocelyn Thibault $ 1.00   Buy it now! 2
276 Bryan Smolinski $ 1.00   Buy it now! 4
277 Derek Plante $ 1.00   Buy it now! 4
279 Jim Dowd $ 1.00   Buy it now! 1
280 Iain Fraser $ 1.00   Buy it now! 3
281 Pat Peake $ 1.00   Buy it now! 4
282 Chris Gratton $ 1.00   Buy it now! 4
285 Alexandre Daigle $ 1.00   Buy it now! 1
286 Robert Lang $ 1.00   Buy it now! 4
287 Markus Naslund $ 1.00   Buy it now! 4
289 Jeff Shantz $ 1.00   Buy it now! 1
290 Jaroslav Modry $ 1.00   Buy it now! 1
291 Oleg Petrov $ 1.00   Buy it now! 2
292 Scott Levins $ 1.00   Buy it now! 1
293 Jozef Stumpel $ 1.00   Buy it now! 4
294 Rob Niedermayer $ 1.00   Buy it now! 3
295 Brent Gretzky $ 1.00   Buy it now! 1
297 Pavel Bure $ 2.00   Buy it now! 2
298 Brendan Shanahan $ 1.00   Buy it now! 4
301 Eric Lindros $ 2.00   Buy it now! 2
302 Jeremy Roenick $ 2.00   Buy it now! 4
303 Dave Andreychuk $ 1.00   Buy it now! 2
304 Ray Bourque $ 2.00   Buy it now! 4
306 Wayne Gretzky $ 2.00   Buy it now! 2
307 Adam Graves $ 1.00   Buy it now! 4
308 Mike Modano $ 2.00   Buy it now! 4
309 Brett Hull $ 2.00   Buy it now! 1
310 Pat LaFontaine $ 1.00   Buy it now! 4
311 Adam Oates $ 1.00   Buy it now! 4
313 Doug Gilmour $ 2.00   Buy it now! 1
314 Jaromir Jagr $ 2.00   Buy it now! 1
315 Mark Recchi $ 1.00   Buy it now! 1

Find Cards   


Browse Cards By:


Browse Players By Last Initial:
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y ZBrowse Players By First Initial:
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y ZBrowse Sets By Season:
70-71   80-81   90-91   00-01   10-11
71-72   81-82   91-92   01-02   11-12
72-73   82-83   92-93   02-03   12-13
73-74   83-84   93-94   03-04   13-14
74-75   84-85   94-95   04-05   14-15
75-76   85-86   95-96   05-06   15-16
76-77   86-87   96-97   06-07   16-17
77-78   87-88   97-98   07-08   17-18
78-79   88-89   98-99   08-09   18-19
79-80   89-90   99-00   09-10   19-20

20-21
21-22

NHL NHL Rookie Cards Autographed
Gretzky Roy Lemieux Yzerman Sakic Orr Crosby Ovechkin Stamkos Price Brodeur Hull
Copyright 2010-2022 Center Ice Collectibles / 6272 Parkside Rd., Niagara Falls, Ontario, Canada L2H 0B2 / +1-905-356-7610
centericecollectibles@cogeco.ca   All logos and trademarks are the property of the respective trademark owners. All rights reserved.